S přítelem duše můžeme být sami sebou.

program

přihlášení a podmínky účasti

 

 

Vnitřní dítě

 motto:  "Když rostlina nemůže žít podle své povahy, zahyne. O člověku to platí taktéž."  H. D. Thoreau

Tento kurz je vhodný pro ty, kteří chtějí najít sami sebe a převzít odpovědnost sami za sebe, pochopit rodiče a odpoutat se od nich. Žít svůj vlastní život a pečovat o sebe s láskou. Rodičům, i těm budoucím, ukáže cestu k jejich vlastním dětem. Získáte nové dovednosti a zkušenosti. Vědět nestačí, prožitek přináší změnu.

Kurz přináší nové poznání sama sebe, uvolnění, svobodu, tvořivost, sebejistotu a zábavu. Práce s vnitřním dítětem je rychlý a účinný způsob jak změnit svůj život. Fascinuje mě pozorovat účinky, které jsou rychlé, trvalé a viditelné. Lidé se rozzáří, projasní, vyzařují nádhernou chuť do života.

Snad v každém z nás je uvězněné dítě, které je opuštěné a ztracené, a cítí se všemi zavržené. Nevěnujeme mu pozornost, neumíme to a možná ho umíme jen kritizovat. A divíme se, že nejsme šťastní, necítíme se sami sebou, něco nám chybí. Otevřete vězení. Teď už můžete.

Každý má v sobě jedinečnou sílu, která se touží projevit. Narodili jsme se jako přirozené, zázračné, tvořivé bytosti. Postupně jsme ztratili svoji přirozenost, svoji, zázračnost, nebo její část. Budete poznávat, jak jste o svoji přirozenost přišli a naučíte se jak se k ní vrátit. Získáte zpět svoji energii pro naplnění svého životního poslání, k projevení svého zázračného dítěte.

Na kurzu Vnitřní dítě, pracujeme s termíny vnitřní dítě, zázračné dítě, vnitřní rodič, vnitřní kritik, ochránce, moudrý dospělý atd.. S archetypy, které nám umožní poznat, pochopit a hlavně změnit sama sebe k obrazu svému na rozdíl od dosavadní masky např. podle potřeby rodičů či společnosti. Se změnami u sebe začnete ihned, vydáte se tím na cestu objevování sama sebe, na cestu, kde vás čekají zásadní změny. Budete překvapeni, jaké nádherné poklady v sobě objevíte.

Naučíte se komunikovat sami se sebou, naslouchat si, podporovat se, pečovat o sebe a vychovávat se, ochraňovat se. Zjistíte třeba, že se můžete ve svém životě radovat, aniž byste se cítili neustále něčím či někým ohrožováni. Třeba vnitřním kritikem: „To se ti stejně nepovede. Musíš přeci poslouchat. Jak se můžeš teď smát. To si nesmíš dovolit. Jsi nešika. Dojídá se. Co by tomu řekli lidi.“ Místo toho budete slýchat jiné věty, ty které opravdu potřebujete, které vás nezraňují, které pohladí vaše vnitřní dítě.

Jako děti jsme byli odkázáni na rodiče a dospělé okolo nás. Pod tíhou dospělého světa jsme zapomněli být sami sebou. Teď jako dospělí můžeme svému dítěti v nás dát to, co opravdu potřebuje. Jak? To se budeme učit.

Po tři víkendy postupně projdeme jednotlivá vývojová období. Půjdeme cestou pochopení, vyléčení a nasycení potřeb kojence, batolátka, předškoláka, školáka a puberťáka. Spolu s uzdraveným vnitřním dítětem se budete učit, jak si užívat dospělost s radostným pocitem důvěry v sebe.

Naučíte se také jak zvládat traumatické situace. Jak těžkosti přetvořit v to, co vás naopak posiluje. Jsme schopni se o sebe postarat. Teď už je jen a jen na nás, jak to budeme dělat. Věřím, že s láskou.

 

Soubor pravidel, jak vychovávat svoje zázračné vnitřní dítě   

 1. Je v pořádku pociťovat to, co cítíte. Pocity nejsou ani dobré ani špatné. Prostě jsou. Nikdo vám nedokáže říct, co byste pociťovat měli. Je správné a potřebné o pocitech mluvit.

 2. Je v pořádku chtít to, co chcete. Neexistuje nic, co byste měli nebo neměli chtít. Pokud jste na svou životní energii napojeni, budete chtít růst a rozvíjet se. Je správné uspokojovat svoje potřeby. Je správné žádat o to, co chcete.

 3. Je správné vidět a slyšet to, co vidíte a slyšíte. Cokoliv, co jste viděli a slyšeli, je to, co jste viděli a slyšeli.

 4. Je správné se hodně bavit a hrát si. Je správné mít radost ze sexu.

 5. Je každopádně nezbytné říkat stále pravdu. Snižuje to v životě bolest. Všechny formy narušeného myšlení je třeba opravit.

 6. Je důležité znát svá omezení a občas uspokojení odkládat. To sníží v životě bolest.

 7. Podstatné je vytvořit si vyvážený smysl pro zodpovědnost. Znamená to přijmout následky toho, co sami děláme, a odmítnout zodpovědnost za následky něčeho, co dělá někdo jiný.

 8. Je v pořádku, když uděláte chybu. Chybami se učíme.

 9. Uznávejte a oceňujte pocity, potřeby a touhy jiných lidí.

 10. Je v pořádku, má-li člověk problémy. Je potřeba je řešit. Je v pořádku, když má člověk konflikty. Je třeba je vyřešit.

 

Kreslíme nohama

Sebepoznávací prožitkový kurz 

Myslí si vaše hlava, že to nejde? Nohy ji naučí, že to jde a je to velká zábava. 

Do vaší buněčné paměti vtisknete, že existují i jiné možnosti než si myslíte a vy jste schopni je zvládnout. K nové možnosti se přidá i pocit. Nejdřív můžete mít pocit, že to nedokážete, že se to nemá, je to blbost, k ničemu to není, nikdy to nebudu potřebovat, stejně se ty obrázky nebudou nikomu líbit. Něco vám to připomíná? Jasně, vašeho skvělého „kritika omezovače“.

Tento pocit se velmi rychle změní v radost z objevování, vzrušení ze zkoušení něčeho co není obvyklé. Ano, můžete si to vše zažít i sami doma. Pod mým vedením a ve skupině lidí však získáte mnohem víc. Podporu, inspiraci, radost, uvolnění, vzrušení se ve skupině násobí. Vaše buněčná paměť si zapamatuje, že je bezpečné a zábavné dělat věci jinak, nově a to i před lidmi.

Co budete potřebovat? Pohodlné oblečení, které si můžete i umazat. Máte-li svoje oblíbené pastelky, vezměte si je sebou a můžete přivézt i skicák nebo balicí papír. Toho není nikdy dost. Znáte prstové barvy pro děti? Vyzkoušíte si jaké to je s nimi malovat. Jasně, že nohou. Moc se těším, budu kreslit a malovat s vámi.

 

Regresní terapie

 • regresní hlubinná abreaktivní terapie pomocí napojení na nadvědomí klienta ve stavu meditace vynáší z podvědomí do vědomí negativní zážitky z hluboké minulosti
 • návratem do hluboké minulosti se odkryjí negativní zážitky ovlivňující klienta v nynějším životě a ve vědomí v přítomnosti se k minulým zážitkům připojí komentář, který odstraní blokády, které zapříčiňují fyzickou i duševní újmu
 • regresní terapie je metoda, která se praktikuje v meditativním stavu, při plném vědomí klienta
 • obvyklá délka trvání terapie 2 - 3 hod., v některých případech i déle

Regresní terapie - kurzy

 • zásady vedení klienta procesem vybavování
 • trénink vedení klienta celým procesem
 • praktické vedení regresní terapie - každý projde několikrát vlastní regresí i vedením pod dohledem
 • vedení regresní terapie vyžaduje zodpovědnost a zkušenosti
 • vhodné pro lidi praktikující terapii reiki
 • kurzy domlouváme individuálně v případě dostatečného počtu zájemců

 

Reiki

Reiki - vesmírná životodárná energie je energie srdce, energie lásky, lásky bez podmínek. Je to jednoduchý systém k léčení sama sebe i druhých. Můžete ji používat v každodenním životě pro sebe i pro ostatní. Budete vitálnější, naplněni energií a vždy budete mít dostatek energie i pro ostatní.

Reiki je jednoduchá metoda, kdy se předáním vesmírné energie (Rei), harmonizuje životní energie (ki), kolující v člověku. Předáváním čisté energie dochází k uvolňování energetických blokád na fyzické i duchovní úrovni. Volně proudící životní energie pak v člověku napomáhá při léčení.

Předáváním energie Reiki podporujete volné proudění životní vesmírné energie. Energie Reiki vždy působí v souladu s vesmírem a jejím předávání přispíváte k harmonizaci sebe a celého vesmíru. Reiki je nejen léčebná metoda, je to především duchovní cesta pro ty, co se chtějí naučit pokorně a s láskou přijímat svět takový jaký je a být současně aktivními spolutvůrci.

Reiki terapie

 • harmonizace životní energie kolující v organismu
 • napomáhá při odstraňování bolestí
 • urychluje léčení traumat po úrazech a operacích
 • odstraňování energetických blokád, které mohou být po dlouhotrvajícím působení příčinou nemoci
 • pomoc při odstraňování závislostí – kouření, jídlo, alkohol, drogy...
 • délka trvání terapie minimálně 1 hod.

Reiki kurzy

1. stupeň

 • při zasvěcení jsou iniciována čtyři energetická centra (čakry), jejich pročištěním a harmonizací
 • jak předávat energii reiki k harmonizaci a léčení
 • jak funguje energetický systémem v organizmu
 • procvičování vnímáním energií proudících v člověku

2. stupeň

 • při zasvěcení jsou iniciovány další čakry, zejména vedlejší na rukou a nohou
 • zesílení průtoku energie při předávání
 • schopnost předávat energii mimo prostor a čas (na dálku, do minulosti a budoucnosti)
 • předání tradičních symbolů reiki a výuka jak se symboly pracovat

3. stupeň – Mistr léčitel

 • zasvěcení do třetího stupně
 • předání dalších tradičních symbolů
 • pročišťování a harmonizace na karmické úrovni

3. stupeň – Mistr učitel

 • individuální práce se žákem
 • předání technologie zasvěcování
 • jako vyrovnaná, harmonizovaná osobnost se žák, který žije svůj každodenní život ve spojení s reiki, stává Mistrem reiki


Termíny a ceny 1. a 2. stupně jsou uvedeny v programu. 3. stupeň sjednávám individuálně.

 

Minulé životy

Existují minulé životy? Reinkarnace, karma, rozpuštění karmy, odžití karmy. Regrese - hlubinná abreaktivní psychoterapie. Darma - odžíváme i to dobré. Co jsme zaseli to sklízíme.

Podíváte se do vlastní minulosti a budete hledat Ariadninu nit, která vás provede Vaším současným životem. Minulé životy osvětlují mnohé nejasnosti, pro které jeden život nemá vysvětlení. Na základech z minulosti si teď vytváříme Budoucnost. Je Progrese psychoterapií? Vyzkoušíte si.

Jak do toho zapadají paralelní životy? 

Mám bohaté zkušenost s regresemi, s náhledy do vlastních reinkarnací i ostatních lidí. Podělím se s Vámi a ukážu Vám jak s minulými životy pracovat. 

 

 

Reinkarnace

Pokračování semináře minulé životy.

Reinkarnace je trnem v oku "věřícím" i "nevěřícím". Věřící pořádali hon na čarodějnice, křížové války a ateisté zavírali .... Ať je či není, přijetí její existence dá mnoha životním situacím smysl. Dá smysl našemu životu i v okamžiku, kdy důsledky našich činů jsou v nedohlednu. Sklizeň bude až v následujícím životě nebo životech.

Je či není reinkarnace? Jaké jsou její principy a zákonitosti? Nakolik ovlivňuje právě náš život? Reinkarnace a karma. Moje karma a co s ní?Spatné skutky mohu odžít, dobré zrušit nelze.

Svobodná vůle. Přijetí a odpuštění. Zatracení a Boží milost.

 Odpouštím si

Odpouštím ti, odpouštím si. Dávám svobodu tobě i mně. Odpustitneznamená souhlasit s tím,co ten druhý udělal. Odpustit neznamená zbavit se odpovědnosti za to, co jsme kdy udělali nebo neudělali. Odpustit znamená uvolnit se od starých křivd, výčitek, pocitů viny, strachů, zloby ... Uleví se především Vám

 

Žít nebo být dobrý

O přání líbit se. Co to způsobuje nám, jak působíme na ostatní. Být za každou cenu dobrý nás dostává do pasti, ze které se těžko dostáváme. Proč to děláme? Komu se chceme líbit a jakou cenu za to platíme? Jak můžeme toto přání, které často přerůstá v povinnost, změnit? Vždyť je přece správné být dobrý a dělat pro to všechno.

Být dobrý nám brání žít svůj vlastní život. Máme strach, že když bududu dobrý, budu špatný. Naučíte se jak tento strach využít a rozpustit. Naučíte se odstranit příčinu, která nám brání být sami sebou. A to velmi záludným zrádným, těžko rozpoznatelným způsobem. Jsme totiž při tom na sebe hrdí!

A jak na to? Tomu se budete věnovat celý den.

 

Láska a důvěra

Láska je jedna z nejsilnějších vesmírných energií. Skrze nás se manifestuje v nejrůznějších podobách.

Oddejme se s důvěrou lásce. Buďme milujícími a dřív nebo později potkáme toho pravého. Milující srdce přichází k milujícímu srdci.

Lásku nemůžeme vytvořit, ochočit, vzít si jí, dát, vynutit, koupit, vysloužit ... Přesto to děláme. Přejeme si lásku a máme strach, že se naše přání nesplní. Tím přivoláváme pravý opak.

Můžeme se naučit lásku vnímat, cítit, vyjadřovat, rozeznávat, prožívat. Naučíte se jak v lásce rozpouštět svoje strachy a zatvrdlé myšlení. Přestanete zbytečně ztrácet energii a čas s někým, kdo není pro vás ten pravý. A není to jen o partnerovi.

Začnete si u sebe naplno užívat věty: Mám tě rád ... mám se rád ... mám rád.

Stanete se manifestací lásky ve vaší jedinečné podobě.

 


Přihlášení a podmínky účasti    (platí pokud není v dispozicích uvedeno jinak)                                   Přihlásit

Podmínky přihlášení:

Počet míst na kurzech je omezen. Rezervujte si svoji účast včas. Přihlásit se můžete na formuláři nebo telefonicky. Přihlášení je platné po uhrazení zálohy nebo kurzovného v plné výši dle dispozic konkrétního kurzu. Úhradu proveďte po potvrzení rezervace. Případné dotazy tel: 731 582 082

Platba:č. účtu: 578205993/0300 ČSOB

            Vystavení daňového dokladu uveďte do poznámky a zašlete potřebné údaje.

Storno podmínky: 

Odhlásíte-li se do 10 dnů před začátkem kurzu, vrátíme vám zpět zálohu (resp. kurzovné v plné výši). Při odhlášení v době kratší než 10 dnů před seminářem na základě vlastního rozhodnutí nebo i z nečekaných důvodů, je zaplacená záloha (resp. kurzovné) nevratná a nepřevoditelná. Můžete za sebe poslat náhradníka v případě, že ohlásíte tuto změnu předem.

Je-li kurz zrušen z naší strany, bude záloha (resp. kurzovné) vrácena.

Upozornění

Kurzy a zejména prožitkové semináře mohou být fyzicky i emočně náročné. Jsou v hodné pro osoby, které jsou schopné za sebe plně přijmout odpovědnost. Pro účast osob mladších 18 let požaduji souhlas zodpovědné osoby (alespoň jednoho rodičů). Kurzy a semináře nejsou vhodného osoby duševně či jinak vážně nemocné, ani pro osoby, které aktivně užívají návykové látky.

anam novinky

24.08.2018 Zvu vás na

prožitkový kurz 

V proudu života

termín přihlášení:      7.9.2018

zahájení:                 22.9.2018


anam kontakt
mapa
Libuše Rychterová
Podbrdy 71 
267 27 Liteň 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Libuše Rychterová
+420 731 582 082
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
skype    LiRychterova